Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις δωρεές να σημειώνουν αύξηση 44,5% σε σχέση με το 2020.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 727.610 έναντι 619.944 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,4%.

Από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 620.998 πράξεις το 2012 σε 727.610 πράξεις το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2%.

Ως προς τα επιμέρους αντικείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, στην κατηγορία «Γονικές παροχές» παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση για το 2021 έναντι του 2020 κατά 90,6%.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 49.452 πράξεις το 2021, έναντι 25.944 το 2020. Στην κατηγορία «Δωρεές εν ζωή» παρατηρείται αύξηση 44,5%.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 22.669 πράξεις το 2021, έναντι 15.693 το 2020. Στην κατηγορία «Αγοραπωλησίες ακινήτων» παρατηρείται αύξηση 40,1%. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 104.746 πράξεις το 2021, έναντι 74.769 το 2020.

Αντικείμενο

συμβολαιογραφικής

πράξης

2020

2021

2021/

2020

Σύνολο

619.944

727.610

17,4

Καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων

6.846

6.199

-9,5

Πλειστηριασμοί

2.683

2.393

-10,8

Διαμαρτυρικά 1

Διαθήκες

30.204

33.655

11,4

Συστάσεις εταιρειών

1.271

1.474

16,0

Διαλύσεις εταιρειών

547

545

-0,4

Αγοραπωλησίες ακινήτων

74.769

104.746

40,1

Αγοραπωλησίες αυτοκινήτων

1.200

1.481

23,4

Δωρεές εν ζωή

15.693

22.669

44,5

Δωρεές αιτία θανάτου

219

269

22,8

Γονικές παροχές

25.944

49.452

90,6

Δάνεια

293

200

-31,7

Πληρεξούσια

170.532

210.600

23,5

Αναγνωρίσεις τέκνων 2

4.000

4.273

6,8

Μονομερείς λύσεις

συμφώνων συμβίωσης 2

233

268

15,0

Συναινετικές λύσεις

συμφώνων συμβίωσης 2

758

857

13,1

Συναινετικές λύσεις γάμου (χωρίς τέκνα) 2

3.487

3.750

7,5

Συναινετικές λύσεις γάμου (με τέκνα) 2

7.151

7.897

10,4

Άλλες πράξεις

274.114

276.882

1,0


Πηγή... ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share