Εθνικός Συντονιστής για την πρόσβαση σε ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα ο Γιώργος Σταμάτης


Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Εθνικός συντονιστής για την εφαρμογή της Σύστασης για την πρόσβαση σε

ποιοτική μακροχρόνια Φροντίδα ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Ο ορισμός εθνικού Συντονιστή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της σύστασης που υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα για τους πολίτες των κρατών μελών που την έχουν ανάγκη.

Αυτό συνεπάγεται την προσπάθεια εξισορρόπησης της προσφοράς υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης με τις αντίστοιχες ανάγκες. Παράλληλα προωθείται η ανάγκη θέσπισης προτύπων ποιότητας, θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης όσων απασχολούνται στη μακροχρόνια φροντίδα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον επαγγελματισμό και τις συνθήκες εργασίας.

Στόχος είναι ο αποδοτικότερος συντονισμός μεταξύ Υπουργείων, φορέων και κοινωνικών εταίρων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές και τα μέτρα που είναι αναγκαίο να θεσπιστούν

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ καλούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή έως τον Ιούνιο 2024 για τη σειρά μέτρων που πρόκειται να λάβουν βάσει των στρατηγικών που έχουν καταρτίσει ή σχεδιάζουν, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που αφορούν στη μακροχρόνια φροντίδα και ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή της Σύστασης. ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share