«Πρόγραμμα Σπίτι»: Αναλυτικά η διαδικασία και οι δικαιούχοι

Το «Πρόγραμμα Σπίτι» αφορά χαμηλότοκα δάνεια για αγορά σπιτιού από νέους 25 έως 39 ετών. Σχετικά με τα κριτήρια

επιλεξιμότητας, δικαιούχοι είναι νέοι με ελάχιστο ετήσιο εισόδημα τις 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους, είπε στην ΕΡΤ η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη.

Ειδικότερα, για τον άγαμο το εισόδημα είναι έως 16.000 ευρώ, για το ζευγάρι έως 24.000 ευρώ, για τις μονογονεϊκές οικογένειες 27.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 3.000 για κάθε παιδί.

  • Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.
  • Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά.
  • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη.
  • Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).
  • Η ανώτατη αξία του συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 200.000 ευρώ.
  • Το ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15ετίας.
ertnews.gr...«Πρόγραμμα Σπίτι»: Αναλυτικά η διαδικασία και οι δικαιούχοι:
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share