Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα οργανωμένα και σχεδιάζει εθνική δημογραφική πολιτική


Μ. Συρεγγέλα: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα οργανωμένα και σχεδιάζει εθνική δημογραφική πολιτική  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η χώρα μας γερνάει! Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη, αόρατη και μακροπρόθεσμη απειλή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Η σημερινή κυβέρνηση, όμως, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αντιμετωπίζει το ζήτημα οργανωμένα, με παρεμβάσεις και δράσεις, σχεδιάζοντας για πρώτη φορά μία εθνική δημογραφική πολιτική». Αυτό ανέφερε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στα Χανιά που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό FORUM των Δελφών, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η κα Συρεγγέλα που εκπροσώπησε στα Χανιά την κυβέρνηση παρουσίασε, κατά την ομιλία της στο επιστημονικό σκέλος της εκδήλωσης, με τίτλο: «Η Ελλάδα και η Κρήτη στο επίκεντρο των πληθυσμιακών ζητημάτων», όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να βάλει ένα φρένο στη μείωση του πληθυσμού της χώρας.

«Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει ένα πλέγμα οριζόντιων μέτρων σε όλους τους τομείς πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας, την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ουσιαστική ισότητα των φύλων, ενώ βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κα Ντουμπράβκα Σουίτσα για την καλύτερη επίλυση του δημογραφικού, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά όλη την Ευρώπη» σημείωσε η κα Συρεγγέλα.

Στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε χαρτοφυλάκιο σε επίπεδο Υφυπουργού με αρμοδιότητα τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έλαβε ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας. Μέτρα, όπως η νέα πολιτική στέγης για τους νέους, η χορήγηση επιδόματος γέννησης 2.000 ευρώ, η αύξηση αφορολόγητου ορίου στα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η μείωση ΦΠΑ για βρεφικά είδη, οι πολιτικές για την επιστροφή στην Ελλάδα νέων που έφυγαν στο εξωτερικό, καθώς και δράσεις που βοηθούν τις μητέρες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και παράλληλα να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Επιπλέον, όπως υπογράμμισε η κα Συρεγγέλα,«δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για το δημογραφικό πρόβλημα, στην ενσωμάτωση της διάστασης της γήρανσης στις δημόσιες πολιτικές και παράλληλα προχωράμε στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας Παρατηρητηρίου για τη Δημογραφία και την Οικογένεια». «Συνεχίζουμε με οργανωμένο σχέδιο και πράξεις. Τα αποτελέσματα των πολιτικών μας βέβαια θα φανούν στο μέλλον, καθώς το δημογραφικό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί υπομονή και συνεχή κινητοποίηση» κατέληξε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Συρεγγέλα.


Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share