Πότε, πώς και γιατί μπορεί η τράπεζα να σου αδειάσει τον τραπεζικό λογαριασμό

Της Έφης Καραγεώργου

Οι τράπεζες ξεκίνησαν το κυνήγι των «κόκκινων» δανειοληπτών και βάζουν χέρι ακόμα και στους κοινούς καταθετικούς...

λογαριασμούς. Αν λοιπόν κάποια μέρα βρείτε τον λογαριασμό σας άδειο μην εκπλαγείτε, και μην θεωρήσετε ότι πέσατε θύματα χάκερ, αφού σίγουρα κάποιος από τους συνδικαιούχους στον κοινό σας λογαριασμό, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές (για πάνω από 180 μέρες) στην τράπεζα. Είναι δηλαδή σε εξάμηνη καθυστέρηση. Και καλό είναι να γνωρίζετε, ότι η τράπεζα μπορεί να «σηκώσει» το σύνολο της κατάθεσης, μέχρι να καλυφθεί το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Με απλά λόγια: Ο Α, ο Β και ο Γ είναι συνδικαιούχοι σε έναν κοινό καταθετικό λογαριασμό ύψους 6.000 ευρώ. Ο Β έχει «κόκκινη» οφειλή στην ίδια τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο (μπορεί να είναι στεγαστικό, επιχειρηματικό, πιστωτική κάρτα) ύψους 4.500 ευρώ. Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να «σηκώσει» το σύνολο αυτής της οφειλής, και στη συνέχεια να ενημερώσει με εξώδικο τους συνδικαιούχους για την ενέργεια της. Στο εύλογο ερώτημα ότι αφού είναι τρεις οι δικαιούχοι γιατί η τράπεζα να έχει το δικαίωμα να κατάσχει το σύνολο της οφειλής και όχι το 1/3 του υπολοίπου, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση 2.000 ευρώ, η απάντηση που δίνουν τα τραπεζικά στελέχη είναι εξίσου εύλογη. Διότι στους κοινούς λογαριασμούς (με δύο ή περισσότερα ονόματα), η ανάληψη του συνόλου της κατάθεσης μπορεί να γίνει από κάθε δικαιούχο, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση των υπολοίπων. Δηλαδή ο κοινός λογαριασμός διέπεται από τις ίδιες αρχές του ατομικού καταθετικού λογαριασμού.

Σημειώνουμε επίσης ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή -ακόμα και αν υπάρχει «κόκκινη» οφειλή- παραμένει το μαξιλάρι των 1.500 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή / και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN). Τέλος κάθε ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο. Πηγή

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share