ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ...

Η ομάδα αίματος καθορίζεται με βάση ορισμένες πρωτεΐνες

που υπάρχουν στα ερυθρά αιμοσφαίρια του κάθε ανθρώπου. Οι πρωτεΐνες

αυτές ονομάζονται αντιγόνα... Οι ομάδες αίματος είναι τέσσερις: Α, Β, ΑΒ και 0. Η ομάδα αίματος είναι «κληρονομική», καθώς εξαρτάται από την ομάδα αίματος καθενός από

τους δύο γονείς μας. Μια απλή αιματολογική εξέταση είναι αρκετή για να μάθετε σε ποια

ομάδα ανήκετε. Η αιματολογική εξέταση δείχνει επίσης αν υπάρχει στην

επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων ο παράγοντας ρέζους (Rh). Αν ναι,

τότε η ομάδα αίματος διαμορφώνεται ως (Α, Β, ΑΒ, 0) θετικό και αν όχι, η ομάδα αίματος διαμορφώνεται ως (Α, Β, ΑΒ, 0) αρνητικό. Δε χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία για να κάνετε την αιματολογική εξέταση που θα δείξει σε ποια ομάδα αίματος ανήκετε. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε την ομάδα αίματος Σύμφωνα με την Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια MedlinePlus, επιβάλλεται να γνωρίζετε σε ποια ομάδα αίματος ανήκετε εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση, καθώς δεν είναι όλες

οι ομάδες αίματος συμβατές μεταξύ τους. Εάν ανήκετε στην ομάδα Α, μπορείτε να λάβετε αίμα της ομάδας Α και της ομάδας 0- Εάν ανήκετε στην ομάδα Β, μπορείτε να λάβετε αίμα της ομάδας Β και της ομάδας 0- Εάν ανήκετε στην ομάδα ΑΒ, μπορείτε να λάβετε αίμα της ομάδας Α, Β, ΑΒ και της ομάδας 0- Εάν ανήκετε στην ομάδα 0, μπορείτε να λάβετε μόνο αίμα της ομάδας 0 Σύμφωνα με τα παραπάνω, όσοι ανήκουν στην ομάδα αίματος 0 μπορούν να

δώσουν αίμα σε οποιονδήποτε, ασχέτως σε ποια ομάδα αίματος ανήκει αυτός. Για το λόγο αυτό, όσοι ανήκουν στην ομάδα αίματος 0 αποκαλούνται

καθολικοί αιμοδότες». Ωστόσο, τόσο στην περίπτωση μετάγγιση όσο και

στην περίπτωση μεταμόσχευσης, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται αίμα

της ίδιας ομάδας. Όσοι ανήκουν στην ομάδα ρέζους θετικό λαμβάνουν αίμα

είτε ρέζους θετικό είτε ρέζους αρνητικό. Όσοι ανήκουν στην ομάδα ρέζους

αρνητικό λαμβάνουν αίμα μόνο ρέζους αρνητικό. Η ομάδα αίματος είναι επίσης σημαντική στην εγκυμοσύνη. Εάν η μητέρα

ανήκει στην κατηγορία ρέζους αρνητικό (Rh-) και ο πατέρας στην κατηγορία ρέζους θετικό (Rh+), πρέπει να δοθεί στη μητέρα ειδική θεραπεία για να

αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές.

Πηγή: onmed.gr

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share