ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΧΑΘΗΚΑΝ 9.273 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Mε απολύσεις και μείωση των προσλήψεων απάντησαν οι εργοδότες στις

προεκλογικές εξαγγελίες ... Ειδικότερα, το Ιανουάριο , δηλαδή την

προκλογική περίοδο , σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στον

ιδιωτικό τομέα χάθηκαν

9.273 θέσεις εργασίας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου

2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 91.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε

101.260. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιανουάριος 2015

και Ιανουάριος 2014, προκύπτει αρνητική

επίδοση για τον Ιανουάριο 2015

αρνητικό ισοζύγιο 9.273

θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου

6.397) τον Ιανουάριο του 2014. Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε

πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από την περίοδο 2001 μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού ισοζυγίου, τον Ιανουάριο του έτους 2014.

Ο πρώην υπουργός εργασίας και βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ κ. Γιάννη

Βρούτσης υποστηρίζει ότι χάθηκαν 40.113 θέσεις εργασίας μισθωτών .Οι

εργοδότες- σημειώνει - απάντησαν με απολύσεις στην εξαγγελία για αύξηση

μισθών για να

διατηρήσουν το μισθολογικό τους κόστος στα ίδια επίπεδα

μέσω της μείωσης της απασχόλησης και να αποφύγουν οποιαδήποτε ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015 Πίνακας Ι Σημείωση: Με τον όρο «αποχωρήσεις» ή «απολύσεις» εννοούμε το σύνολο των α) καταγγελιών

συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεων συμβάσεων

ορισμένου χρόνου και β) οικειοθελών αποχωρήσεων. Το ισοζύγιο

προσλήψεων-αποχωρήσεων αναφέρεται και ως ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων χάριν απλότητας.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές

υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις

περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων

υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε

ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν

τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από

01.01.2015 έως και 31.01.2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ,

διαμορφώνεται σε -1.967

θέσεις εργασίας (βλ. πίνακα XIV). σε νέες θέσεις εργασίας) Ισοζύγιο Ροών Ιανουαρίου

2001 12.531 2002 11.582 2003 11.442 2004 11.771 2005 17.240 2006 19.475 2007 18.561 2008 10.717 2009 26.564 2010 16.273 2011 28.995 2012 26.538 2013 17.507 2014 6.397 2015 9.273 Στον πίνακα ΙI καταγράφονται τα ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης

μηνός Ιανουαρίου, κάθε έτους, για την περίοδο 2001 – 2015, με βάση και

τα διαθέσιμα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ για την περίοδο πριν την πλήρη

εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Διάγραμμα Ι Στο διάγραμμα Ι αποτυπώνεται το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων μηνός

Ιανουαρίου

2015

σε σχέση με το ισοζύγιο μηνός Ιανουαρίου 2014. Διάγραμμα II Στο διάγραμμα IΙ αποτυπώνονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης και το

ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων των μηνών Ιανουαρίου 2015 και Ιανουαρίου

2014. Διάγραμμα III Στο διάγραμμα III αποτυπώνεται το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης μηνός

Ιανουαρίου

για τα έτη 2001 – 2015. Πίνακας ΙΙΙ ΚΑΘΑΡΕΣ

ΡΟΕΣ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ. 2014

6.397 19.912 14.567 60.600 59.470 15.351 13.275 1.311 3.960 66.636 20.331 834 2015 9.273 Στον πίνακα III καταγράφονται οι καθαρές ροές μισθωτής απασχόλησης ανά μήνα του έτους 2014 και μηνός Ιανουαρίου 2015. Διάγραμμα IV Στο

διάγραμμα ΙV αποτυπώνονται οι καθαρές ροές μισθωτής απασχόλησης

ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων) ανά μήνα του έτους 2014 και μηνός

Ιανουαρίου 2015. Διάγραμμα V Στο διάγραμμα V αποτυπώνονται οι προσλήψεις, οι καταγγελίες και λήξεις

συμβάσεων, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις ανά μήνα του έτους 2014 και μηνός Ιανουαρίου 2015. Διάγραμμα VI Στο διάγραμμα VI αποτυπώνονται οι ροές προσλήψεων – απολύσεων και το

ισοζύγιο ανά μήνα για την περίοδο

Ιανουάριος 2014 – Ιανουάριος 2015. ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ

01.01.2014

ΕΩΣ

31.01.2015 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

`14 51.987 32.674 10.789 95.450 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

`14 43.613 34.458 13.362 91.433 ΜΑΡΤΙΟΣ `14 47.167 32.231 11.081 90.479 ΑΠΡΙΛΙΟΣ `14 89.616 41.164 15.032 145.812 ΜΑΙΟΣ `14 95.296 54.132 17.451 166.879 ΙΟΥΝΙΟΣ `14 84.148 63.352 22.528 170.028 ΙΟΥΛΙΟΣ 75.825 56.907 24.523 157.255 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ `14 52.542 33.143 17.866 103.551 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ `14 70.152 71.482 24.407 166.041 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ `14 61.368 63.003 26.739 151.110 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ `14 50.442 42.564 19.659 112.665 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ `14 53.065 41.263 21.108 115.436 ΣΥΝΟΛΟ 2014 775.221 566.373 224.545 1.566.139 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

46.206 31.949 13.832 91.987 ΣΥΝΟΛΟ 1/1/2014 – 31/1/2015 821.427 598.322 238.377 1.658.126 Στον πίνακα ΙV καταγράφονται οι νέες προσλήψεις, ανά είδος σύμβασης εργασίας από

01.01.2014 έως 31.01.2015. Διάγραμμα VII Στο διάγραμμα VII αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας, για την περίοδο 01.01.2014 – 31.01.2015. ΗΜΕΡΕΣ Ε3 α) Αναγγελίες Πρόσληψης Πλήρους Απασχόλησης) Ε3 β) (β)

(Αναγγελίες

Πρόσληψης Μερικής

Απασχόλησης) Ε3 γ) Αναγγελίες Πρόσληψης Εκ Περιτροπής

Απασχόλησης) Ε3 ΣΥΝΟΛΟ Αναγγελιών Πρόσληψης

(α+β+γ) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων Αορίστου

Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου

χρόνου) Ε5+Ε6+Ε7

ΣΥΝΟΛΟ Αποχωρήσεων ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3 -

(Ε5+Ε6+Ε7) 1/1/2015 239 102 31 372 197 33 218 448 76 2/1/2015 1.972 868 471 3.311 3.247 1.028 2.684 6.959 3.648 3/1/2015 499 290 234 1.023 550 289 596 1.435 412 4/1/2015 288 154 47 489 355 75 373 803 314 5/1/2015 3.221 1.727 539 5.487 4.825 2.767 5.386 12.978 7.491 6/1/2015 390 219 79 688 474 165 875 1.514 826 7/1/2015 2.872 1.851 495 5.218 4.304 2.680 4.627 11.611 6.393 8/1/2015 2.240 1.712 554 4.506 3.475 1.771 2.624 7.870 3.364 9/1/2015 2.797 2.257 1.185 6.239 2.137 832 1.155 4.124 2.115 10/1/2015 483 355 208 1.046 348 105 273 726 320 11/1/2015 258 198 65 521 363 31 222 616 95 12/1/2015 2.850 1.457 401 4.708 2.163 905 1.496 4.564 144 13/1/2015 2.144 1.345 453 3.942 1.909 840 927 3.676 266 14/1/2015 1.913 1.286 489 3.688 1.409 722 686 2.817 871 15/1/2015 2.053 1.642 690 4.385 1.659 815 879 3.353 1.032 16/1/2015 2.428 2.461 1.299 6.188 1.719 755 713 3.187 3.001 17/1/2015 387 380 266 1.033 368 134 155 657 376 18/1/2015 233 135 29 397 291 50 135 476 79 19/1/2015 2.084 1.251 323 3.658 1.992 831 1.408 4.231 573 20/1/2015 1.602 1.232 413 3.247 1.791 816 929 3.536 289 21/1/2015 1.436 1.165 458 3.059 1.428 692 780 2.900 159 22/1/2015 1.441 1.261 584 3.286 1.413 743 817 2.973 313 23/1/2015 1.503 1.681 840 4.024 1.419 726 747 2.892 1.132 24/1/2015 308 262 160 730 366 145 82 593 137 25/1/2015 126 112 19 257 235 37 59 331 74 26/1/2015 1.518 896 479 2.893 1.566 678 1.198 3.442 549 27/1/2015 1.920 857 428 3.205 1.503 621 900 3.024 181 28/1/2015 1.448 967 463 2.878 1.222 567 670 2.459 419 29/1/2015 1.458 1.216 675 3.349 1.275 568 515 2.358 991 30/1/2015 3.427 2.105 1.145 6.677 1.864 1.021 908 3.793 2.884 31/1/2015 668 505 310 1.483 487 172 255 914 569 ΣΥΝΟΛΟ 46.206 31.949 13.832 91.987 46.354 21.614 33.292 101.260 9.273 Στον πίνακα V αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία, σε ημερήσια βάση, για

τις ροές μισθωτής απασχόλησης και το ισοζύγιο ροών από 01.01.2015 –

31.01.2015. Σημείωση: Τα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7 αφορούν στα αρχικά της ονομασίας των

αντίστοιχων Εντύπων που υποβάλλονται από τους εργοδότες

μέσω του

Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικά

υποβαλλόμενες πράξεις. Συγκεκριμένα, ΕΝΤΥΠΟ 3 (Ε3): Αναγγελία πρόσληψης/ ΕΝΤΥΠΟ 5 (Ε5):Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού/ ΕΝΤΥΠΟ 6

Ε6): Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς

προειδοποίηση) / ΕΝΤΥΠΟ 7 (Ε7): Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου Διάγραμμα VIIΙ Πίνακας VI Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ

περιτροπής απασχόληση με συμφωνία εργαζόμενου

και εργοδότη Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη 2.284 1.215 2.086 Στον πίνακα VI

καταγράφονται οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, που

μετατράπηκαν σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση (κατόπιν

συμφωνίας εργαζόμενου – εργοδότη ή μονομερούς απόφασης του εργοδότη),

κατά το μήνα Ιανουάριο 2015. Πίνακας VΙI ΦΥΛΟ Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων

Αορίστου Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7) Άνδρες 52.490 26.645 12.360 18.611 57.616 5.126 Γυναίκες 39.497 19.709 9.254 14.681 43.644 4.147 Σύνολο 91.987 46.354 21.614 33.292 101.260 9.273 Στον πίνακα VII καταγράφονται οι ροές και το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ανά φύλο για το μήνα Ιανουάριο 2015. Διάγραμμα Ι X Στο διάγραμμα ΙX αποτυπώνονται οι προσλήψεις – απολύσεις ανά φύλο για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2015.

Πίνακας VIII ΗΛΙΚΙΑΚΗ

ΟΜΑΔΑ Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7) 15 - 24 13.018 8.671 1.655 4.949 15.275 2.257 25 - 29 17.578 9.115 3.319 6.177 18.611 1.033 30 - 44 40.852 18.850 9.992 14.413 43.255 2.403 45 - 64 20.187 9.472 6.498 7.591 23.561 3.374 64 + 352 246 150 162 558 206 ΣΥΝΟΛΟ 91.987 46.354 21.614 33.292 101.260 9.273 Στον πίνακα VIII καταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης και το

ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα για το μήνα

Ιανουάριο 2015. Διάγραμμα X Στο διάγραμμα X αποτυπώνεται το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων ανά ηλικιακή ομάδα κατά το μήνα Ιανουάριο 2015. Πίνακας IX ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε3

Αναγγελίες Πρόσληψης)

Ε5

Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων Αορίστου

Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ε3 -

(Ε5+Ε6+Ε7) Εκπαίδευση 4.635 759 192 933 1.884 2.751 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.800 334 503 454 1.291 509 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.225 1.055 412 309 1.776 449 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.866 629 581 228 1.438 428 Βιομηχανία τροφίμων 4.707 1.905 1.242 1.183 4.330 377 Καταλύματα 4.339 908 773 3.885 5.566 1.227 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, και γραμματειακή υποστήριξη 792 491 121 1.430 2.042 1.250 Λιανικό εμπόριο 7.042 3.945 2.707 1.702 8.354 1.312 Δραστηριότητες απασχόλησης 1.208 357 91 2.367 2.815 1.607 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 21.757 17.241 3.766 5.604 26.611 4.854 Στον πίνακα IX καταγράφονται οι

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα

πέντε (5) υψηλότερα θετικά και τα πέντε (5) υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια

προσλήψεων – απολύσεων μηνός Ιανουαρίου 2015. Πίνακας Χ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε3

Αναγγελίες Πρόσληψης)

Ε5

Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων Αορίστου

Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ε3 -

(Ε5+Ε6+Ε7) Διδακτ. προσωπικό ιδιωτ. φροντιστ. και φροντιστ. ξένων γλωσσών, καθηγητές

δευτεροβάθμ. εκπαίδευσης, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί γενικά 3.365 472 77 468 1.017 2.348 Χειριστές

μηχανημάτων, μηχανών και άλλων εργαλειομηχανών γενικά 2.011 326 472 480 1.278 733 Διανομείς πακέτων και άλλων αντικειμένων, για λογαριασμό επιχειρήσεων

κλπ 2.140 1.061 293 167 1.521 619 Ανειδίκευτοι εργάτες 5.651 2.432 1.543 1.181 5.156 495 Οδηγοί γενικά 1.819 752 289 418 1.459 360 Γυμναστές Αθλητικών Χώρων, Προπονητές αγωνισμάτων 545 174 41 41 256 289 Συνοδοί μαθητών 227 10 4 15 29 198 Πωλητές, διαφόρων προϊόντων - Πλασιέ 603 185 178 49 412 191 Διαλογείς και ταξινομητές φύλλων καπνού

182 3 0 0 3 179 Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων 121 5 6 2 13 108 Στον πίνακα Χ καταγράφονται τα δέκα επαγγέλματα, ανά Στατιστική Ταξινόμηση

Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ), με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων –

απολύσεων, για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2015. Πίνακας ΧI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός Επιχειρησιακών Συμβάσεων Αριθμός Εργαζομένων Ποσοστό Μεταβολής Μισθού

( %) Αν. Μακεδονίας & Θράκης 2 150 2,8% Αττικής 2 740 13,8% Βορείου Αιγαίου Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας 1 92 1,5% ΣΥΝΟΛΟ 5 982 10,69% Στον πίνακα ΧI παρουσιάζονται τα στοιχεία των επιχειρησιακών συμβάσεων

που κατατέθηκαν, ανά περιφέρεια, κατά το μήνα Ιανουάριο 2015, και

προβλέπουν μεταβολή μισθού. Σημείωση: Κατά το διάστημα 01.01.2015 – 31.01.2015, κατατέθηκαν στο «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» δέκα

(10) επιπλέον έγκυρες επιχειρησιακές συμβάσεις που

αφορούσαν 14.942 εργαζόμενους, στις

οποίες δεν υπήρξε καμία μεταβολή

μισθού. Πίνακας XII ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) Ε7 Λήξεις

Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7) Αν. Μακεδ. & Θράκης 3.969 1.861 956 1.122 3.939 30 Αττικής 44.625 23.323 9.460 16.642 49.425 4.800 Βορείου Αιγαίου 871 555 217 310 1.082 211 Δυτικής Ελλάδας 4.221 1.803 979 1.085 3.867 354 Δυτικής Μακεδονίας 1.836 865 640 520 2.025 189 Ηπείρου 2.075 1.253 411 767 2.431 356 Θεσσαλίας 4.660 2.593 1.250 1.708 5.551 891 Ιονίων Νήσων 1.029 435 275 703 1.413 384 Κεντρικής Μακεδονίας 14.694 6.891 3.907 5.062 15.860 1.166 Κρήτης 5.993 2.864 1.179 2.425 6.468 475 Νοτίου Αιγαίου 1.874 857 588 942 2.387 513 Πελοποννήσου 3.442 1.903 894 1.125 3.922 480 Στερεάς Ελλάδας 2.698 1.151 858 881 2.890 192 ΣΥΝΟΛΟ 91.987 46.354 21.614 33.292 101.260 9.273 Στον πίνακα XII καταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης και το ισοζύγιο, συνοπτικά ανά περιφέρεια για το μήνα Ιανουάριο 2015. Διάγραμμα XI Στο διάγραμμα XI αποτυπώνονται οι ροές προσλήψεων – απολύσεων και το ισοζύγιο ανά περιφέρεια κατά το μήνα Ιανουάριο 2015. Στον πίνακα ΧIII που ακολουθεί καταγράφεται το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης από 01.01.2015 – 31.01.2015, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Πίνακας ΧIII ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων

Αορίστου

Χρόνου) Ε7 Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3 -(Ε5+Ε6+Ε7) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 720 320 149 183 652 68 ΕΒΡΟΥ 659 411 221 141 773 114 ΘΑΣΟΥ 129 16 47 113 176 47 ΚΑΒΑΛΑΣ 962 396 302 344 1.042 80 ΞΑΝΘΗΣ 725 279 136 176 591 134 ΡΟΔΟΠΗΣ 774 439 101 165 705 69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.856 2.184 1.163 1.642 4.989 133 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8.589 3.859 1.620 2.981 8.460 129 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.817 912 532 261 1.705 112 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3.066 1.985 679 408 3.072 6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14.886 8.360 2.683 7.882 18.925 4.039 ΝΗΣΩΝ 235 118 75 80 273 38 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6.513 3.847 1.438 2.522 7.807 1.294 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.663 2.058 1.270 866 4.194 469 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 5 6 0 14 20 15 ΛΕΣΒΟΥ 331 247 111 114 472 141 ΛΗΜΝΟΥ 66 41 10 11 62 4 ΣΑΜΟΥ 199 75 35 82 192 7 ΧΙΟΥ 270 186 61 89 336 66 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 683 322 196 138 656 27 ΑΧΑΪΑΣ 2.868 1.197 598 805 2.600 268 ΗΛΕΙΑΣ 670 284 185 142 611 59 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 154 104 61 26 191 37 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 455 217 172 161 550 95 ΚΟΖΑΝΗΣ 991 429 314 275 1.018 27 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 236 115 93 58 266 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 248 117 77 70 264 16 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 240 184 62 59 305 65 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.414 849 220 561 1.630 216 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 173 103 52 77 232 59 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 434 282 199 115 596 162 ΛΑΡΙΣΑΣ 1.927 794 403 509 1.706 221 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.281 895 397 369 1.661 380 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 29 7 18 10 35 6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 989 615 233 705 1.553 564 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ συνέχεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 Καταγγελίες

Συμβάσεων

Αορίστου

Χρόνου) Ε7

(Λήξεις Συμβάσεων

Ορισμένου

Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3 -(Ε5+Ε6+Ε7) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 172 91 33 146 270 98 ΙΘΑΚΗΣ 1 2 5 1 8 7 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 674 223 165 472 860 186 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 86 55 42 49 146 60 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 96 64 30 35 129 33 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 914 344 269 489 1.102 188 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.099 4.696 2.527 3.137 10.360 261 ΚΙΛΚΙΣ 544 162 77 144 383 161 ΠΕΛΛΑΣ 903 559 221 385 1.165 262 ΠΙΕΡΙΑΣ 674 518 282 260 1.060 386 ΣΕΡΡΩΝ 918 333 249 419 1.001 83 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 642 279 282 228 789 147 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.838 1.381 603 883 2.867 29 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.007 695 133 437 1.265 258 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 765 249 136 318 703 62 ΧΑΝΙΩΝ 1.383 539 307 787 1.633 250 ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9 10 4 8 22 13 ΘΗΡΑΣ 188 91 66 15 172 16 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 38 25 20 14 59 21 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 15 5 14 19 4 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 3 14 6 5 25 22 ΚΩ 250 69 41 152 262 12 ΜΗΛΟΥ 17 7 11 5 23 6 ΜΥΚΟΝΟΥ 70 42 33 20 95 25 ΝΑΞΟΥ 69 27 18 40 85 16 ΠΑΡΟΥ 54 37 44 23 104 50 ΡΟΔΟΥ 855 399 244 553 1.196 341 ΣΥΡΟΥ 293 125 80 98 303 10 ΤΗΝΟΥ 13 6 7 9 22 9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 761 390 174 292 856 95 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 541 257 109 232 598 57 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.068 546 241 200 987 81 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 277 215 91 126 432 155 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 795 495 279 275 1.049 254 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 949 377 247 180 804 145 ΕΥΒΟΙΑΣ 929 423 306 337 1.066 137 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30 41 18 28 87 57 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 636 252 236 274 762 126 ΦΩΚΙΔΑΣ 154 58 51 62 171 17 ΣΥΝΟΛΟ 91.987 46.354 21.614 33.292 101.260 9.273 Πίνακας ΧΙV ΜΗΝΑΣ

Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης από χειρόγραφες υποβολές) Μερίδιο συμμετοχής αναγγελιών προσλήψεων από χειρόγραφες υποβολές στο σύνολο

των αναγγελιών πρόσληψης μέσω χειρόγραφων υποβολών και Πληροφοριακού

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ΣΥΝΟΛΟ Ε5+Ε6+Ε7 Καταγγελίες

και λήξεις συμβάσεων,

αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης,

από χειρόγραφες

υποβολές)

Μερίδιο συμμετοχής απολύσεων από χειρόγραφες υποβολές στο σύνολο των απολύσεων

μέσω χειρόγραφων

υποβολών και

Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7) Προσλήψεων – Απολύσεων μέσω χειρόγραφων υποβολών 2015

Ιανουάριος 826 0,9% 2.793 2,7% 1.967 Στον πίνακα ΧΙV καταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης, οι οποίες

κατατέθηκαν χειρόγραφα (εκπρόθεσμες υποβολές – ειδικές κατηγορίες

επιχειρήσεων) από 01.01.2015 έως και 31.01.2015 στις περιφερειακές

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και το μερίδιο συμμετοχής τους στο

σύνολο

των ροών που αντλούνται τόσο από το Πληροφοριακό Σύστημα

ΕΡΓΑΝΗ» όσο και από τις χειρόγραφες υποβολές.

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share