Κουρουμπλής: Λύθηκε το πρόβλημα με τους ειδικευόμενους

Την παράταση της θητείας των ειδικευόμενων γιατρών ακόμα και όταν λαμβάνουν τον τίτλο της ειδικότητας, αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής…

απόφασης. Σύμφωνα με το επίμαχο θέμα, που απειλούσε με «αιμορραγία» γιατρών το ΕΣΥ, προβλέπεται πλέον το εξής: «Ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους και παραμένουν με παράταση της σύμβασής τους στην οργανική τους θέση, δύνανται να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία της λήξης της σύμβασής τους και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παράτασής τους έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας. Ιατρός που συμπληρώνει το πρώτο εξάμηνο της παράτασης παραμονής του και επιθυμεί την έγκριση της αίτησής του για παράταση παραμονής ενός εξαμήνου ακόμη, υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας». Ο υπουργός Υγείας έδωσε την τροποποίηση αναδρομική ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2015.

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share