Η ΖΩΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ...

Την δημιουργία παρατηρητηρίου που θα καταγράφει τις επιπτώσεις των

μνημονιακών μέτρων... στα ανθρώπινα δικαιώματα προανήγγειλε η Πρόεδρος της

Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την συνάντησή της με τον επικεφαλής της

Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Ως Πρόεδρος της Βουλής σημειώνω με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι η

ΕΕΔΑ προέβη σε διεθνή δημοσιοποίηση αυτης της γνώμης της, ιδίως προς

τους υπευθύνους των λεγομένων θεσμών των διεθνών οργανισμών που αυτη τη

στιγμή προωθούν παραβιαστικές των δικαιωμάτων πολιτικές, επίσης σημειώνω το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μηχανισμών

αξιολόγησης των

επιπτώσεων αυτών των πολιτικών στα ανθρώπινα

δικαιώματα» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «Ιδίως στην πρόταση

αυτή της ΕΕΔΑ που αποτελεί πρόταση ευθύνης, ως Πρόεδρος της Βουλής θα

αναλάβω

πρωτοβουλίες προκειμένου η πρόταση αυτή να γίνει πράξη. Δίοτι

δεν μπορεί να αποτιμώνται μόνο οι οικονομικές συνέπειες των πολιτικών,

δεν μπορεί να αποτιμώνται σε επίπεδο περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι

περιβαλλοντικές συνέπειες και να μην αποτιμάται εκείνο που αποτελεί από

τα ανεκτίμητα κεκτημένα του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού, η

επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα είναι μια

πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Βουλή

ανταποκρινόμενη ακριβώς σε αυτη την πολύ σωστή και σοφή πρόταση της ΕΕΔΑ».

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share