25 απίστευτα στοιχεία για τον πλανήτη Γη που πρέπει να γνωρίζετε! (βίντεο)

Τα πιο απίστευτα και τρελά στοιχεία που δεν γνωρίζετε για τον πλανήτη στον οποίο ζούμε και θα θέλατε να γνωρίζετε… 25 στοιχεία που μπορεί να αλλάξουν ακόμη και την άποψη που έχετε για τον πλανήτη μας…

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και δεν θα πιστεύετε όσα βλέπετε… 25 Crazy Facts About Planet Earth That Will Boggle Your Mind - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}try {ytcsi.pt_ = (window.chrome && chrome.csi().pageT ||window.gtbExternal && gtbExternal.pageT() ||window.external && external.pageT);if (ytcsi.pt_) {ytcsi.info('pt', Math.floor(ytcsi.pt_));}} catch(e) {}

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share