ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2017 ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Στη σταδιακή εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ αναμένεται να προχωρήσει το Δημόσιο έως το τέλος του 2017. Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών...

Γ. Χουλιαράκης καθορίζονται οι διαδικασίες για την μεταφορά πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τρίτους το αργότερο ως το τέλος του 2017.

Από την απόφαση προκύπτει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει 3,5 δισ. ευρώ εντός του 2016 και άλλα 2 δισ. ευρώ εντός του 2017 για να εξοφληθούν τα χρέη προηγούμενων ετών των ασφαλιστικών ταμείων, όλων των υπουργείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με την απόφαση του κ. Χουλιαράκη ορίζεται ότι:

1. Στον τακτικό προϋπολογισμό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης θα μεταφέρονται πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

2. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των αρμοδίων υπουργείων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση, οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης. Το Γενικό Λογιστήριο αξιολογεί τα αιτήματα και οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος.

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share