Ποιον έκανε και “με τη βούλα Τσάρο των οικονομικών” στο ΥΠΕΘΑ ο Καμμένος

Με απόφαση που υπέγραψε ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος, για πρώτη φορά από το 2008, τοποθετείται Γενικός Διευθυντής στην ΓΔΟΣΥ. Τελευταίος διευθυντής ήταν ο Πελοπίδας Καλίρης επί Μεϊμαράκη.

Ο Καμμένος τοποθετεί σ΄αυτή τη θέση τον Υποστράτηγο Οικονομικού Ζαχαρία Πρασσάκη, ο οποίος έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Ο Καμμένος συνεργάζεται πολύ στενά με τον Υποστράτηγο Πρασσάκη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ΥΕΘΑ και η τοποθέτησή του στη θέση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει “τσάρος των οικονομικών” ακόμη και μετά από την αποστρατεία του. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο α του Ν. 3433/2006 (Α΄ 20 Α) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και κατάρτισης – παρακολούθησης και συντονισμού του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ, οικονομικής μέριμνας και στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης. 2. Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος (ΔΑΔΠ).

Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ).

Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ).

Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ).

Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ).

Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης.

Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης.

Γραμματεία. Militaire.gr

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share