Υγεία: Το λεξικό της κρίσης

Δεκάδες νέοι όροι έχουν κατακλύσει τα τελευταία χρόνια την καθημερινότητα του Έλληνα (και) στον τομέα της Υγείας....Clawback, rebate, πάροχοι, ΠΕΔΥ, ελεγκτικές εταιρείες, ανατιμολόγηση, πλαφόν και μία σειρά όρων διαμορφώνουν ένα νέο, περίπλοκο λεξικό για όσους εμπλέκονται ή χρησιμοποιούν δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες περίθαλψης.Οι περισσότεροι επινοήθηκαν προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη, έπειτα από πιέσεις των δανειστών και με δεδομένη την κρίση που συνθλίβει την καθημερινότητα όλων μας.Με σκοπό να γίνει η ζωή μας απλούστερη, το Iatronet συγκέντρωσε ορισμένους από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις, τις οποίες παραθέτει με αλφαβητική σειρά ενόψει λεξικού.Clawback: Αυτόματος μηχανισμός επιστροφής υπερβάσεων στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Αφορά τους παρόχους του Οργανισμού, οι οποίοι επιστρέφουν κάθε χρόνο αναλογικά το μερίδιο της υπέρβασης. Για παράδειγμα, εάν ο προϋπολογισμός για φάρμακα ή εξετάσεις είναι 100 ευρώ και κλείσει στα 120 ευρώ, οι πάροχοι επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ 20 ευρώ.Clinical auditing: Ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ. Διενεργείται από εξειδικευμένες ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, τις οποίες πληρώνουν οι πάροχοι. Στην περίπτωση που οι εταιρείες δεν ελέγξουν τα τιμολόγια των παρόχων, οι πάροχοι δεν μπορούν να εξοφληθούν από τον Οργανισμό.e – ΔΑΠΥ: H διαδικτυακή υποβολή των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης. Οι πάροχοι καταχωρούν (on line) στο εν λόγω σύστημα τα στοιχεία των παραπεμπτικών τους, προκειμένου να γίνει έλεγχος και εκκαθάρισή τους από τον ΕΟΠΥΥ.Rebate: Η υποχρεωτική έκπτωση την οποία καλούνται να κάνουν στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιώτες πάροχοι (γιατροί, φαρμακοποιοί, φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα) ανάλογα με τον τζίρο τους προς τον Οργανισμό.Ανακοστολόγηση φαρμάκων: Γίνεται δύο φορές τον χρόνο και προσαρμόζει τις τιμές των φαρμάκων στα νέα δεδομένα. Τα τελευταία έτη, όταν μιλάμε για ανακοστολόγηση, εννοούμε στην ουσία μειώσεις τιμών, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως υπήρξαν πρόσφατα με την υπαγωγή μίας σειράς φαρμάκων σε υψηλότερο καθεστώς ΦΠΑ.Ελεγκτικές εταιρείες: Ιδιωτικές εξειδικευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο στα παραστατικά των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία εξόφλησής τους. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός.ΕΟΠΥΥ: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2012, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Στον Οργανισμό συμμετέχουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και το Λιμενικό.Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, μέσω του οποίου οι γιατροί χορηγούν φάρμακα, εξετάσεις και υλικά στους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα συστήματα παγκοσμίως, καθώς παρέχει σημαντικές δυνατότητες ελέγχου στους διαχειριστές του.Ιδιώτες πάροχοι: Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του χώρου της Υγείας που παρέχουν με σύμβαση υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα, κλινικές και λοιπούς φορείς.Κλειστός προϋπολογισμός: Τα χρήματα που έχουν προϋπολογισθεί σε ετήσια βάση από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία δεν μεταβάλλονται. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα από τον Οργανισμό να καλύψει υπερβάσεις του προϋπολογισμού, τις οποίες πληρώνουν είτε οι ασφαλισμένοι είτε οι πάροχοι.Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβάλλονται από τους παρόχους στον ΕΟΠΥΥ ή στα δημόσια νοσοκομεία για εκκαθάριση και εξόφληση. Στην περίπτωση που περάσουν τρεις μήνες από την παροχή της υπηρεσίας και ο ΕΟΠΥΥ ή τα νοσοκομεία δεν προχωρήσουν σε εξόφληση, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.ΠΕΔΥ: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Αποτελείται από τα Κέντρα Υγείας, τα πρώην πολυϊατρεία και εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και εντάσσεται διοικητικά στο ΕΣΥ (μέσω των τοπικών Υγειονομικών Περιφερειών – ΥΠΕ).Πλαφόν: Το ανώτατο όριο εξετάσεων ή επισκέψεων που μπορούν να χρεώσουν σε μηνιαία βάση προς τον ΕΟΠΥΥ οι ιδιώτες πάροχοι. Για παράδειγμα, ένας συμβεβλημένος γιατρός μπορεί να εξετάσει κάθε μήνα δωρεάν 100 ασφαλισμένους του Οργανισμού. Όταν κλείσει το πλαφόν του συγκεκριμένου γιατρού, οι ασφαλισμένοι πρέπει να κλείσουν ραντεβού για τον επόμενο μήνα ή να πληρώσουν οι ίδιοι την επίσκεψη.Συμβάσεις: Ο ΕΟΠΥΥ υπογράφει συμβάσεις με όλους τους ιδιώτες παρόχους του, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι αμοιβές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το τελευταίο διάστημα, οι εν λόγω συμβάσεις παρατείνονται με αποφάσεις του υπουργού Υγείας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο πλαίσιο με τις συμβάσεις του Οργανισμού.Συμμετοχή: Οι πληρωμές του ίδιου του ασφαλισμένου στο κόστος της περίθαλψής του. Για τις διαγνωστικές εξετάσεις, η συμμετοχή του είναι 15%, ενώ στα φάρμακα είναι 0%, 10% ή 25%, ανάλογα με την πάθηση και την κατηγορία του ασφαλισμένου. Τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει μία σειρά παρεμβάσεων, όπως η ασφαλιστική τιμή και τα γενόσημα, με τα οποία η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα φάρμακα μπορεί να ανέλθει και στο 80%.Τεχνικά κλιμάκια: Οι προπομποί της τρόικας ή του κουαρτέτου ή των θεσμών. Είναι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αξιολογούν την πορεία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας μέσω των διαδοχικών μνημονίων σε επίπεδο υπηρεσιών. Όταν ολοκληρώσουν τον έλεγχο, ακολουθεί η τρόικα, η οποία συναντάται και με τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων.Τιμολόγηση φαρμάκων: Για να κυκλοφορήσει ένα σκεύασμα στην ελληνική αγορά, πρέπει να πάρει τιμή. Οι εταιρείες (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας – ΚΑΚ) υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) τα τιμολογιακά δεδομένα, προκειμένου το προϊόν τους να λάβει τιμή. Η υπηρεσία επεξεργάζεται το αίτημα, το οποίο κατατίθεται στην Επιτροπή Τιμών του υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια εγκρίνεται (μαζί με άλλα) από τον υπουργό Υγείας. Πηγή

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share