Γιατί Α,Β,Γ και όχι Ε, Β,Σ;

Ένα από τα ερωτήματα αυτά είναι το εξής «Μα πότε μπήκαν στη σειρά, που γνωρίζουμε σήμερα, τα γράμματα της αλφαβήτα;». Η απάντηση κρύβεται βαθιά μέσα στα χρόνια... Η βασική σειρά τους είναι τόσο παλιά λοιπόν, όσο η ίδια η αλφαβήτα και μάλιστα αυτό διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα. Για παράδειγμα, οι περισσότερες αλφάβητοι και ειδικά οι πιο παλιές, όπως είναι η κυριλλική, η ελληνική, η εβραϊκή, η λατινική και η αραβική ξεκινούν όλες με το Α,Β,Γ,Δ κλπ. Αν και δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη μέρα ή χρονιά κ.λπ όπου να ορίζεται ως η ημερομηνία, την οποία η αλφαβήτα μπήκε σε σειρά, υπάρχουν αρκετά ιστορικά κατάλοιπα που βρέθηκαν με τη μορφή επιγραφών τύπου αλφάβητου και μας δίνουν κάποιες ενδείξεις. Η παλαιότερη από αυτές τις πήλινες πινακίδες, είναι από τον 13ο αιώνα π.Χ., ανακαλύφθηκε στο Ουγκαρίτ της Συρίας και αν και γραμμένη σε μια αρχαία εκδοχή σφηνοειδούς γραφής, το αλφάβητο (ακόμα και τότε) είχε τη μορφή του Α, Β, Γ, Δ. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα π.Χ η αλφαβήτα έχει την ίδια σειρά.

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share