Γιατί πρέπει τα δόντια που εξάγονται να αντικαθίστανται;

Tου Γιώργου Κουτσικάκη

Η απώλεια ενός δοντιού έχει συνέπειες προφανείς και λιγότερο προφανείς...

Αν για παράδειγμα χάσετε ένα μπροστινό σας δόντι, είναι σίγουρο ότι θα ζητήσετε την
αντικατάστασή του για αισθητικούς λόγους. Η απομάκρυνση

ενός δοντιού θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση των υπολοίπων δοντιών και με τα χρόνια κάθε δόντι στην περιοχή θα μετακινηθεί. Το πόσο θα μετακινηθεί εξαρτάται: Από την ηλικία: Στα νεαρά άτομα η μετακίνηση είναι μεγαλύτερη.

Από τη θέση του δοντιού στο στόμα: Η απώλεια ενός πίσω δοντιού έχει μεγαλύτερες συνέπειες

στη μετακίνηση των παρακειμένων από ένα μπροστινό.

Έχουμε επί παραδείγματι την απώλεια του πρώτο γομφίου της κάτω γνάθου.

Τα δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν, ο δεύτερος προγόμφιος και ο δεύτερος γομφίος θα γείρουν προς το κενό. Ο πρώτος γομφίος της άνω γνάθου θα υπερανατείλει.

Οι επαφές των παρακειμένων δοντιών θα χαλαρώσουν. Έκτοπες τερηδόνες

είναι δυνατόν να εμφανιστούν.

Οι μασητικές δυνάμεις δεν θα είναι παράλληλες προς τον άξονα των δοντιών αλλά θα μετατραπούν σε πλάγιες κάτι που επιβαρύνει πολύ το στηρικτικό κόκκαλο με αποτέλεσμα απορρόφησή του. Η σύγκλειση των δοντιών (πώς ακουμπούν τα πάνω δόντια με τα κάτω) και η κάθετη διάσταση (η απόσταση των πάνω δοντιών από τα κάτω) απορρυθμίζονται με αποτέλεσμα να στραβομασάμε από τη μια μεριά πράγμα που επιβαρύνει τις κροταφογναθικές αρθρώσεις με συνέπειες ήχους, ενοχλήσεις και πονοκεφάλους. Από το τρίξιμο και σφίξιμο των δοντιών: Από τη μία πλευρά επιταχύνει τις μετακινήσεις των δοντιών από την άλλη είναι και συνέπειά τους. Μιλάμε λοιπόν για ένα φαύλο κύκλο.

Σαφώς η απώλεια δοντιού επηρεάζει τη δύναμη της μάσησης. Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όταν έχουμε πολλαπλές απώλειες δοντιών οι παραπάνω συνέπειες είναι μεγαλύτερες. Η αντικατάσταση των απολεσθέντων δοντιών είναι ευκολότερη όταν γίνεται εγκαίρως. Όταν όλα τα παραπάνω συμβούν η οδοντιατρική παρέμβαση θα πρέπει να είναι περισσότερο εκτεταμένη και βέβαια περισσότερο ακριβή. Πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι τα παραπάνω φαινόμενα έχουν άλλοτε άλλη βαρύτητα. Μερικές φορές και σε μερικά, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, η μη αντικατάσταση απολεσθέντος δοντιού μπορεί να είναι η λύση επιλογής. Συνέπειες θα υπάρχουν αλλά θα είναι

εύκολα ανεκτές. Πηγή

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share