Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών

Ψηφιακά θα λαμβάνει χώρα η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο που εξέδωσε γνωστοποίησε την εν λόγω δυνατότητα, η οποία αρχικά θα προσφέρεται προαιρετικά στους ενδιαφερόμενους από την 29.11.2022 έως και την 31.1.2023 και εν συνεχεία θα καταστεί υποχρεωτική από την 1.2.2023 και εξής.

Η ψηφιακή υποβολή θα λαμβάνει χώρα μέσω της πύλης myAADE με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet και συμπεριλαμβάνει τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής με τα οποία προσβάλλονται πράξεις που έχουν εκδοθεί από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα. Μαζί με τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα προσφυγής θα συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών, υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη παραίτηση από αυτά.

Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης και το στάδιο εξέτασής της. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η προαιρετική λειτουργία της θα εξακολουθήσει μόνο για τους φορολογούμενους που είναι κάτοικοι εξωτερικού και έως την ολοκλήρωση επικαιροποίησης των στοιχείων τους.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share