Ξένοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα

Εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι εγκαταλείπουν τις χώρες τους και μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών, περισσότερες από 4.500 αιτήσεις φυσικών προσώπων που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα μας έχουν εγκριθεί από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ 335 συνταξιούχοι ζουν πλέον στην Ελλάδα. 

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι οι συνταξιούχοι θα ήταν πολύ περισσότεροι εάν δεν είχε προκύψει η υγειονομική κρίση, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί το ενδιαφέρον.

Οσον αφορά τους εργαζομένους, περισσότερες από 4.500 αιτήσεις έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εκκρεμούν ακόμα 1.500. Πρόκειται κυρίως για Eλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα τα χρόνια των μνημονίων και επιστρέφουν στην Ελλάδα σε νέα θέση εργασίας και με πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή.

Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι: απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο εφόσον:

  • Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
  • Μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
  • Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς συνταξιούχους έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι και σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον 21 χώρες, και 120 είναι υπό επεξεργασία. Με βάση τη νομοθεσία, οι συνταξιούχοι πληρώνουν κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή. Η νομοθεσία για τους συνταξιούχους προβλέπει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση, και εφόσον γίνει δεκτή, θα καταβάλλουν κάθε χρόνο αυτοτελή φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή αυτού του φόρου θα εξαντλείται κάθε φορολογική τους υποχρέωση γι’ αυτό το εισόδημα. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share