Γενικές εξετάσεις: Κάθε πότε πρέπει να γίνονται;

Οι γενικές εξετάσεις ή check up όπως συνηθίζουμε να τις αποκαλούμε είναι ο...

προσυμπτωματικός έλεγχος στον οποίο είναι χρήσιμο να υποβάλλεται κάποιος ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να έχει μια εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Οι γενικές εξετάσεις βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών
ασθενειών που συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπισή τους. Εξέταση αίματος Για λιπίδια (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), σάκχαρο. Από 6 ετών και μετά κάθε 5 χρόνια. Γενική αίματος, για ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χολερυθρίνη, τρανσαμινάσες, CRP. Σε κάθε ηλικία, κάθε 2 χρόνια. Εξέταση ούρων Γενική ούρων από 6 μηνών και μετά κάθε 1-2 χρόνια. Ιατρική κλινική εξέταση Σε όλες τις ηλικίες μία φορά τον χρόνο. Εξέταση πνευμόνων Για τους μη καπνιστές ακτινογραφία θώρακος μετά τα 45 έτη, κάθε 2-3 χρόνια. 

Για τους καπνιστές, σπιρομέτρηση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης του καπνίσματος και ετήσια ακτινογραφία θώρακος μετά την ηλικία των 35. Εξέταση δέρματος Από την ηλικία των 20 ετών αυτοεξέταση ελιών κάθε 6-8 εβδομάδες. Έλεγχος με τη μέθοδο ABCD (που αντιστοιχούν στα 4 σημεία που δηλώνουν κίνδυνο εξαλλαγής μιας ελιάς). Asymmetry (ασυμμετρία του σχήματος) Border (ανώμαλα όρια) Color (αλλαγή χρώματος) Diameter (αύξηση ή μείωση του μεγέθους)

 Εξέταση καρδιάς Εκτίμηση δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, στην ηλικία των 20 ετών και μετά την ηλικία των 40 ετών κάθε 5 χρόνια. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, από 6 μηνών και κάθε 6 μήνες. Διάφορες μορφές καρκίνου Παχύ έντερο Από 50 ετών ετήσιος έλεγχος αιμοσφαιρίνης κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση ανά 5 χρόνια, κολονοσκόπηση ανά 10 χρόνια. Προστάτης Από 50 ετών, ετήσιος έλεγχος με δακτυλική εξέταση και εξέταση PSA. Μαστός Κλινική εξέταση ανά 3 χρόνια στις γυναίκες 20-40 ετών και κάθε χρόνο από την ηλικία των 40 ετών. Μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια από την ηλικία των 40 ετών. Τράχηλος μήτρας Τεστ ΠΑΠ από 21 ετών κάθε χρόνο. Μάτια Οφθαλμολογική εξέταση μετά τη γέννηση, 6 μηνών, 3 ετών, πριν από το σχολείο, 40 ετών και μετά τα 60 έτη κάθε 1-2 χρόνια. Πηγή

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share